STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ điều khiển từ xa phát tia cao tần MS 450 HF LC Control - X Medical Kft/Hungary Control - X Medical Inc/Mỹ Tủ điều khiển từ xa phát tia cao tần Quy tắc 10 TTBYT Loại C