STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cầm máu mạch quay Seal-One® radial compression device 0259NA Perouse Medical/ Pháp Perouse Medical/ Pháp Được dùng để bịt vết chọc mạch trong các thủ thuật ít xâm lấn qua đường mạch quay Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B