STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao đơn cực dùng 1 lần ES-P001 Evershine Medical., Co-Đài Loan Evershine Medical., Co-Đài Loan Tay dao đơn cực dùng 1 lần Quy tắc 9 TTBYT Loại C