STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây nối quả lọc hấp phụ I-A; II-A; I-B; II-B; Zhangjiagang Shagong Medical Technology Co.,Ltd/Trung Quốc Zhangjiagang Shagong Medical Technology Co.,Ltd/Trung Quốc Sử dụng để nối quả lọc máu hấp phụ và quả lọc thận nhân tạo sử dụng trong quá trình lọc máu Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Quả lọc hấp phụ dùng một lần HA 130; HA 230; HA 280; HA 330; HA 330-II;BS 330; DNA 230; Jafron Biomedical Co.,Ltd /Trung Quốc Jafron Biomedical Co.,Ltd /Trung Quốc Sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo Quy tắc 3, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C