STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nôi em bé SK-B3 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, cho trẻ sơ sinh nằm hoặc cần di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Xe đẩy dụng cụ Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, để đựng dụng cụ trong quá trình làm thủ thuật. Quy tắc 04 TTBYT Loại A