STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần 0 EF Medica SRL EF Medica SRL Dùng để cắt rạch mô, cầm máu trong phẫu thuật. Quy tắc 9i - Phần II TTBYT Loại B