STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị đạp gắng sức để ghi điện tim eBike EL (eBike EL 240V) Ergoline GmbH/Đức Ergoline GmbH/Đức Thiết bị đạp gắng sức để ghi điện tim eBike EL (eBike EL 240V) dùng cho thử nghiệm gắng sức cho các bệnh nhân bị hạn chế di chuyển hoặc gặp vấn đề khi đi bộ. Giúp phát hiện sớm các bệnh lý mạch vành, các rối loạn nhịp khi gắng sức Quy tắc 10 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B