STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm tưới thẩm thấu tạo phồng (bơm phồng) K Pump Medical device Resource Corporation/United States Medical device Resource Corporation/United States Sử dụng để bơm tưới vùng hút mỡ trước quá trình hút mỡ Quy tắc 11 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B