STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống đo lượng nước tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Đo lượng nước tiểu đầu ra của bệnh nhân Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT Và Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
2 Túi cho ống đo lượng nước tiểu Theo phụ lục SIPA Vygon Sử dụng kết hợp với ống đo lượng nước tiểu. Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT Và Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B