STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chỉ xỉa răng nha khoa Platypus Ortho Flosser; Platypus Bulk Pack; Sturdyfloss; Floss Threaders; DynaFlex, USA DynaFlex, USA Dùng để vệ sinh trong khi chỉnh nha Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Bàn chải đánh răng Travel Toothbrushes; DynaFlex Deluxe Toothbrush; DynaFlex Disposable Toothbrush; DynaFlex, USA DynaFlex, USA Dùng để vệ sinh trong khi chỉnh nha Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Cọ chải kẻ chỉnh nha Proxi Clean Brushes; Micro Brushes Applicators; MicroBrush Plus Applicators; DynaFlex Bonding Brushes ; DynaFlex, USA DynaFlex, USA Dùng để vệ sinh trong khi chỉnh nha Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A