STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị theo dõi sức khỏe HC-03 Xiamen Linktop Technology Co.Ltd Xiamen Linktop Technology Co.Ltd Chăm sóc và theo dõi các biến động về chức năng sống của bệnh nhân Quy tắc 10 TTBYT Loại C