STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục C.R.Bard, Inc. Dùng để đặt vào niệu đạo để dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài sau phẫu thuật hoặc giám sát lượng nước tiểu Quy tắc 7 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B