STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống cổ, ngực, lưng Theo danh mục đính kèm kết quả phân loại SeaSpine, LLC - Mỹ SeaSpine, LLC - Mỹ Dùng trong phẫu thuật cố định cột sống cổ, ngực, lưng Quy tắc 8, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C