STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng sinh thiết dùng nhiều lần GBG01 GBG-U GBG-M Geotek Medikal ve Saglik Hizmeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi, Thổ Nhĩ Kỳ Geotek Medikal ve Saglik Hizmeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi, Thổ Nhĩ Kỳ Súng sinh thiết dùng nhiều lần Quy tắc 6 TTBYT Loại A