STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây dẫn hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên Enteer Guidewire; AqWire Hydrophilic Guidewire; Babywire Guidewire; Nitrex Guidewire; Ev3, Inc./USA Ev3, Inc./USA Tạo thuận lợi cho việc đặt bóng nong hoặc các thiết bị nội mạch khác trong phẫu thuật nong tạo hình lòng mạch qua da (PTA ) Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D
2 Dây dẫn hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên Rebar Micro Catheter; ProStream Multiple Sidehole Infusion Wire; Ev3, Inc./USA Ev3, Inc./USA Tạo thuận lợi cho việc đặt bóng nong hoặc các thiết bị nội mạch khác trong phẫu thuật nong tạo hình lòng mạch qua da (PTA ) Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D
3 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên Viance Crossing Catheter; Enteer Re-entry Catheter; TrailBlazer Support Catheter; TrailBlazer Angled Support Catheter; Ev3, Inc./USA Ev3, Inc./USA Sử dụng để truyền có kiểm soát các chất truyền chọn lọc của các dược liệu được chỉ định bởi bác sĩ hoặc các chất cản quang quang tuyến vào mạch máu Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D