STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị vật lý trị liệu Phục hồi chức năng. Hệ thống tập phục hồi CS-101; CS-102; CS-103; CS-104; CS-105; CS-106; CS-107; CS-108 Preventive Medical Health Care CO., Ltd Preventive Medical Health Care CO., Ltd Thiết bị Phục hồi chức năng Quy tắc 12 TTBYT Loại A