STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 T-CO T-CO Green Optics - Korea Green Optics - Korea Đo thân nhiệt cơ thể QT 10 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B