STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy từ rung nhiệt trị liệu Theo phụ lục Theo phụ lục OSHIMA Medical Industries Co., Ltd Mục đích sử dụng : Dùng trong điều trị, phục hồi chức năng các bệnh về cơ, xương khớp, tuần hoàn máu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B