STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng nước tiểu (Urine Bag) HTB1104, HTB1112 Hitec Medical Co., Ltd., Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd., Trung Quốc - Dùng để đựng nước tiểu bệnh nhân. Quy tắc 4 TTBYT Loại A