STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả hấp phụ máu (Disposable Hemoperfusion Cartridge) HA130 HA230 HA330 Jafron Biomedical Co., Ltd/ Trung Quốc Jafron Biomedical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong lọc máu QT3, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C