STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đựng thuốc có ngăn đựng thuốc độc KT-06 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng đựng thuốc trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám bệnh BKB-01 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Sử dụng trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Bàn làm bột bó xương BNX-10 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Sử dụng trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Bàn mayo XM-13 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Sử dụng trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Bàn tiểu phẫu BTP-001 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Sử dụng cho bệnh nhân nằm tiểu phẫu trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
6 cáng đẩy TR-200H Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Cáng đẩy dùng trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
7 Cáng đẩy bệnh nhân nằm TR-200A Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Cáng đẩy dùng trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
8 Cáng tay TR-200G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Cáng tay dùng trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
9 Giường bệnh nhân 1 tay quay BCR-100B Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm điều trị trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
10 Giường bệnh nhân 2 tay quay BCR-200B Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm điều trị trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
11 Tủ đầu giường BS-001B Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng cho bệnh nhân để vật dụng cá nhân Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
12 Giường cấp cứu đa năng điều khiển điện PE 4000 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm điều trị trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
13 Giường chạy thận nhân tạo BCR-300B Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm điều trị trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
14 Xe đẩy bệnh nhân ngồi TR-100H Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng đẩy bệnh nhân trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
15 Xe đẩy cấp phát thuốc XM-03B Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Sử dụng cấp phát thuốc trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
16 Xe đẩy dụng cụ XM-02 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng để đựng dụng cụ y tế, thuốc trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
17 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu có tủ thuốc XM-16A Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội /Việt Nam Dùng để đựng dụng cụ y tế, thuốc trong phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A