STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định tay định vị đầu gần vào cán chữ L 4004-00406 SIGN Fracture Care International SIGN Fracture Care International Sử dụng trong phẫu thuật cố định xương chày, xương đùi Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A