STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tiệt trùng tay khoan và scaler INOS CLS-01 CARELIVE CARELIVE Tiệt trùng tay khoan hoặc scaler nha khoa Quy tắc 15, Phần IID, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Thiết bị tiệt trùng mũi khoan nha khoa INOS CLS-02 CARELIVE CARELIVE Tiệt trùng mũi khoan nha khoa Quy tắc 15, Phần IID, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C