STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm chắn giọt bắn Face shield Tấm chắn giọt bắn FS I FS I Face shield, Tấm chắn giọt bắn FS II FS II Face shield, Tấm chắn giọt bắn FS III FS III Face shield Công ty cổ phần Nhà máy trang thiết bị tế USM Healthcare – Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy trang thiết bị tế USM Healthcare – Việt Nam Sản phẩm có chức năng bảo vệ mặt người sử dụng không tiếp xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người có khả năng mang mầm bệnh. 4 TTBYT Loại A