STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị ghi điện cơ CADIAX 4 Gamma Medizinish-Wissenschaftliche Forbildung-GmbH /Austria Gamma Medizinish-Wissenschaftliche Forbildung-GmbH /Austria Dùng trong điều trị rối loạn khớp cắn và khớp thái dương hàm Quy tắc 9; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B