STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân 70*18mm; 70*22mm; 72*38mm; 90*70mm; 25*25mm; 60*45mm; 76*38mm; 90*65mm; 56*38mm; Qingdao Hainuo Biological Engineering Co.,Ltd /Trung Quốc Qingdao Hainuo Biological Engineering Co.,Ltd /Trung Quốc Sử dụng dán vết thương nông, sơ cứu vết thương nhỏ và trầy xước trên da Quy tắc 1, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A