STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng Bó Bột TRO-EASYCAST Troge Medical GmbH/Germany Troge Medical GmbH/Germany uốn bó chặt vải tẩm bột thạch cao để cố định và kết hợp phần xương gãy lại với nhau Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Băng Dính Y Tế TROGE PLAST Troge Medical GmbH/Germany Troge Medical GmbH/Germany Dùng để cố định bông, băng gạc, kim,... Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Băng Dính Cố Định Kim Luồn I.V TRO-VENOFIX; TRO-VENOFIX PLUS Troge Medical GmbH/Germany Troge Medical GmbH/Germany Sử dụng cố định kim luồn Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Cán Dao Mổ TRO-MICROGRIP Troge Medical GmbH/Germany Troge Medical GmbH/Germany Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Máy Đo Huyết Áp Cơ TRO-CARDIOKIT-1 mono; TRO-CARDIOKIT-1 duo; TRO-CARDIOKIT-2 mono; TRO-CARDIOKIT-2 duo; TRO-CARDIOKIT-2 sine; TRO-CARDIOKIT; Troge Medical GmbH/Germany Troge Medical GmbH/Germany Dùng đo thông số huyết áp Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A