STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân Tigerplast Tigerplast Clear Tigerplast Premium Tigerplast Animal Kingdom Tigerplast Elastic Fabric Tigerplast Blue Detectable PHARMACARE COMPANY LIMITED PHARMACARE COMPANY LIMITED Băng vết thương 1 TTBYT Loại A