STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông và phụ kiện (Cannulas) Theo phụ lục Theo phụ lục Arthrex Inc., USA Chỉ định được đưa qua da vào cơ thể để tạo cổng tiếp cận cho máy nội soi khớp / dụng cụ nội soi khớp trong quá trình phẫu thuật. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B