STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng cho hệ thống điều phối hơi thở chủ động ELEKTA (Bộ lọc hơi thở -ABC Mouthpiece filter kit) Part No: 11-200-08-01 Aktina Medical Corp Aktina Medical Corp Bộ lọc hơi thở ABC là một vật dụng có thể cho phép bệnh nhân hít vào hệ thống đo phế dung ABC (của hệ thống điều phối hơi thở chủ động). Bộ lọc hơi thở ABC được cung cấp theo bộ 20. Mỗi Bộ lọc hơi thở ABC được đóng gói riêng và là vật phẩm sử dụng một lần nên được thay thế giữa các lần điều trị. Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B