STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình SU-03 Famed Żywiec Sp. Z o.o/ Ba Lan Famed Żywiec Sp. Z o.o/ Ba Lan Tạo ra nhiều tư thế, thuận lợi cho bác sỹ trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn mổ thần kinh sọ não SU-03 Famed Żywiec Sp. Z o.o/ Ba Lan Famed Żywiec Sp. Z o.o/ Ba Lan Tạo ra nhiều tư thế, thuận lợi cho bác sỹ trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn mổ SU-03 Famed Żywiec Sp. Z o.o/ Ba Lan Famed Żywiec Sp. Z o.o/ Ba Lan Tạo ra nhiều tư thế, thuận lợi cho bác sỹ trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A