STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ghế bệnh nhân S3; S2; Sonesta Medical AB/ Thụy Điển Sonesta Medical AB/ Thụy Điển Sử dụng để ngồi thăm khám, lọc thận, truyền hóa chất cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế, bệnh viện. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám bệnh nhân 6310 Sonesta Medical AB/ Thụy Điển Sonesta Medical AB/ Thụy Điển Sử dụng trong các phòng khám, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A