STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị áp suất trị liệu POWER-Q3000,POWER-Q3000II, POWER-Q1000 / WHF-314, POWER-Q1000PLUS /WHF-324 POWER-Q1000PREMIUM, POWER-Q6000,POWER-Q8120,POWER-Q8060, POWER-Q6000 II Wonjin Mulsan Co., Ltd Wonjin Mulsan Co., Ltd., Dùng trong phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B