STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 tủ sấy tiệt trùng YCO-N01 (digital), YCO-N01 (analog) Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation sử dụng để tiệt trùng trang thiết bị y tế tại bệnh viện, trung tâm y tế,... quy tắc 15, phụ lục I, phần II, mục C, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy hấp tiệt trùng SA-300 VF, TC-339 Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation sử dụng để tiệt trùng trang thiết bị y tế tại bệnh viện, trung tâm y tế,... quy tắc 15, phụ lục I, phần II, mục C, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C