STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng để thiết lập một điện thế tham chiếu ion ổn định trong suốt chu kỳ đo ISE. ISE Reference Solution (04838157001) Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để thiết lập một điện thế tham chiếu ion ổn định trong suốt chu kỳ đo ISE. Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A