STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẩu thuật AME-200 Công Ty TNHH AMETHYST VIETNAM Công Ty TNHH AMETHYST VIETNAM dung trong y tế Qui tắc 4 TTBYT Loại A