STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhận ảnh X- Quang kỹ thuật số của Hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang FDR D-EVO II Theo phụ lục Theo phụ lục Fujifilm Corporation Dùng để thu nhận tia X sau khi đi qua cơ thể người, sau đó sẽ chuyển đổi các tia này thành tín hiệu điện. Từ các tín hiệu này sẽ được hệ thống xử lý thành hình ảnh chẩn đoán. Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B