STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhận tia X dùng cho máy chụp X quang kỹ thuật số IP; Crystal IP iCRco, Inc iCRco, Inc Chụp X-quang Mục 4, Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại C