STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng hỗ trợ làm lành vết thương Theo phụ lục Theo phụ lục YOUNG CHEMICAL dùng trong y tế Qui tắc 1 TTBYT Loại A