STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay treo trần và phụ kiện kèm theo MODUEVO (Moduevo Light Beam 9-9 / Moduevo Light Beam 9-0) Maquet Suzhou – Trung Quốc Maquet Suzhou – Trung Quốc Cung cấp các đầu ra khí y tế, ổ cắm nguồn, cổng giao tiếp dữ liệu, là nơi gắn các phụ kiện hỗ trợ y tế Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B