STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Soft Denudation Tip 447290/20 Reproline Medical, Đức Reproline Medical, Đức Là dụng cụ sử dụng 1 lần. Dùng để thao tác với tế bào trứng, blastomere, phôi, các thể cực Quy tắc 2 TTBYT Loại B