STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống Thông Can Thiệp Theo phụ lục Theo phụ lục Medas Inc Được chỉ định để đưa vào nội mạch các dụng cụ dụng cụ chẩn đoán/can thiệp vào hệ thống động mạch vành hay mạch ngoại biên. Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D