STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ nuôi cấy và phụ kiện đi kèm G210 InviCell Standard Incubator; G210 InviCell Plus Incubator; CooperSurgical, Inc. /Vương Quốc Anh CooperSurgical, Inc. /Vương Quốc Anh Dùng để nuôi cấy phôi trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B