STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn kéo chấn thương chỉnh hình và phụ kiện ST-260 Sturdy Industrial Co., Ltd/ Đài Loan Sturdy Industrial Co., Ltd/ Đài Loan Bàn kéo được thiết kế đáp ứng các yêu cầu trong phẫu thuật. Tiết kiệm chi phí, được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện và phòng khám. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Bàn mổ và phụ kiện ST-220; ST-220R; ST-220B; ST-220BR; ST-220S; ST-220SR; ST-220SB; ST-220SBR; ST-220A; ST-220AB; ST-220AR; ST-220ABR; ST-220AS; ST-220ASB; ST-220ASR; ST-220ASBR; ST-220N; ST-220NR; ST-220NB; ST-220NBR STURDY INDUSTRIAL CO., LTD STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Bàn được thiết kế đáp ứng các yêu cầu trong phẫu thuật. Tiết kiệm chi phí, được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện và phòng khám. Quy tắc 12 TTBYT Loại A
3 Bàn khám sản phụ khoa và phụ kiện SG-510; SG-520; SG-530; SG-540 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Bàn được thiết kế đáp ứng các yêu cầu khám sản phụ khoa. Tiết kiệm chi phí, được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện và phòng khám. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Bàn mổ và phụ kiện ST-06; ST-08; ST-12 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Bàn được thiết kế đáp ứng các yêu cầu trong phẫu thuật. Tiết kiệm chi phí, được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện và phòng khám. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Bàn mổ và phụ kiện SG-670; SG-671; SG-680 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Bàn được thiết kế đáp ứng các yêu cầu trong phẫu thuật. Tiết kiệm chi phí, được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện và phòng khám. Quy tắc 4 TTBYT Loại A