STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường Bệnh Nhân Ba Tay Quay Có Bánh Xe + Đệm GC – 03 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Giường sử dụng trong phòng nội trú, ngoại trú bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân 1,6m G-02 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Giường sử dụng trong phòng nội trú, ngoại trú bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Giường bệnh nhân 1,6m GC-04 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Giường sử dụng trong phòng nội trú, ngoại trú bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Tủ đầu giường nhựa QV-2810 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Làm tủ để đồ cho bệnh nhân ở các phòng bệnh của các cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Giường bệnh nhân loại 1 tay quay QV-166 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Giường sử dụng trong phòng nội trú, ngoại trú bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A