STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chống loét UC-04 UC-BT2 Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd. – Trung Quốc Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd. – Trung Quốc Chống lở loét cho bệnh nhân QT 12 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A