STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường Inox phẳng MG-300 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để nằm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường Inox nâng đầu MG-310 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để nằm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường Inox 1 tay quay MG-311 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để nằm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giường Inox 2 tay quay MG-312 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để nằm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn sanh BS-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để sanh đẻ QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bàn phân loại dụng cụ BPL-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng phân loại dụng cụ QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Bàn ăn di độngBàn ăn di động BA-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để đồ ăn QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Bàn bó bột BBX-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để bó bột QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Bàn tiểu phẫu BTP-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để tiểu phẩu QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Bàn Mayo BMO-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Để dụng cụ y tế QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Bàn đẩy cấp phát thuốc BĐ-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng đẩy phát thuốc QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Bàn lấy máu BLM-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng để lấy máu xét nghiệm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Xe đẩy máy các loại XCD-06 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Xe đẩy các loại máy QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Xe nôi trẻ sơ sinh XN-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Để trẻ sơ sinh nằm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
15 Xe tắm em bé XT-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng tắm cho trẻ sơ sinh QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
16 Bồn rửa tay các loại BRT-02 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Dùng rửa tay QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
17 Hộp hấp Inox các loạiHộp hấp Inox các loại HH-02 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Hấp các loại bông, gạc QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
18 Hộp dựng dụng cụ Inox các loại HDC-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Hấp các dụng cụ QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
19 Khay Inox các loại KCD-01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Công ty TNHH thương mại dịch vụ Meditech – Việt Nam Khay đựng nguyên liệu, thực phẩm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
20 Bình hủy kim HK-01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM Để hủy kim tiêm QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
21 Cáng tay CT-01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM Khiêng bệnh nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
22 Ghế chờ bệnh nhân GH-01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM Dùng để ngồi QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
23 Ghế đầu xoay GH-02 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM Dùng để ngồi QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
24 Tấm ghi bệnh án treo đầu giường TBA-01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM Ghi tên bệnh nhân, bệnh án QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
25 Cây treo dịch truyền CDT-01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH/VIỆT NAM Treo bình dịch QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A