STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông gây tê ngoài màng cứng E1100 Imedicom Co.,Ltd/ Hàn Quốc Imedicom Co.,Ltd/ Hàn Quốc Sử dụng để đưa các chất gây mê vào khoang ngoài màng cứng để gây tê ngoài màng cứng Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D
2 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt sống cổ C31011315 Imedicom Co.,Ltd/ korea Imedicom Co.,Ltd/ korea Sử dụng để đưa các chất gây mê vào khoang ngoài màng cứng để gây tê trung tâm đốt sống cổ Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt thắt lưng L60011320 Imedicom Co.,Ltd/ korea Imedicom Co.,Ltd/ korea Sử dụng để đưa các chất gây mê vào khoang ngài màng cứng để gây tê trung tâm đốt thắt lưng Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D