STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bảo quản đông sâu tế bào gốc 50mL (CryoMACS Freezing Bag 50) CryoMACS Freezing Bag 50/200-074-400 Miltenyi Biotec – Đức Miltenyi Biotec – Đức Túi đông sâu CryoMACS bao gồm một túi đông sâu và một túi bao ngoài tương ứng. Túi bao ngoài đảm bảo an toàn cho túi đông sâu và lưu trữ sản phẩm, trong khi đó vẫn duy trì sự vô trùng và nguy cơ bị nhiễm trong suốt quá trình lưu trữ . Túi đông sâu CryoMACS được thiết kế cho một chu trình hạ nhiệt, lưu trữ (xuống đến -196°C) và sau đó rã đông (+ 37°C) các tế bào. Thể tích lý thuyết của túi đông sâu CryoMACS từ 50 đến 1000 mL (thể tích khuyến nghị từ 10 đến 270 mL) và cung cấp sự linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau. Quy tắc 2 TTBYT Loại B