STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bao Cao Su RITEX PROLINE ; RITEX PROLINE STRAWBERRY; RITEX XXL; KONDOMAUTOMAT; RITEX SORTIMENT; RITEX RR.1; RITEX EXTRA DÜNN; Ritex GmbH, Germany /Đức Ritex GmbH, Germany /Đức Sử dụng phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục Quy tắc 15; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Thiết Bị Y Tế Bảo Vệ Đầu Dò Siêu Âm MEDICAL PROTECTIVE COVERS FOR ULTRASOUND PROBES Ritex GmbH, Germany /Đức Ritex GmbH, Germany /Đức Sử dụng để bảo vệ đầu dò siêu âm Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A